การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ (Windows PC)
และแอพพลิเคชันทางมือถือ /แท๊บเพล็ต (Mobile app./ Tablet)

ผู้ใช้งาน ต้องทำการยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า 2-Factors Authentication (2FA) ด้วยรูปแบบ ดังนี้

2-Factors Authentication (2FA)

การยืนยันตัวตัน ด้วย 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:ข้อมูลที่คุณรู้ (Something you know) = ชื่อผู้ใช้ (Username) + รหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 2: ข้อมูลที่คุณมี (Something you have) = รหัสที่ได้จากการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์มือถือ (SMS OTP)

เพื่อรับรหัส SMS OTP สามารอัพเดทเบอร์โทรศัพท์ได้เองผ่านทางเว็บไซด์บริษัท**

ช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์ การยืนยันตัวตน
เว็บไซต์ (คอมพิวเตอร์ พีซี/ โน้ตบุ๊ก)
1. www.settrade.com Username + Password + Token หรือ QR Code ทุกครั้งที่ Login เข้าใช้งาน
2. https://www.utrade.co.th Username + Password + OTP หรือ Token ทุกครั้งที่ Login เข้าใช้งาน
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/ แท๊บเพล็ต
1. Streaming app. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้งาน / 1 อุปกรณ์ + Username + Password ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน
2. UTRADE TH App. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เฉพาะครั้งแรกที่เข้าใช้งาน / 1 อุปกรณ์ + Username + Password ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

อัพเดทข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของท่านให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้สามารถรับรหัส SMS OTP และ
Login เข้าใช้งานได้

ช่องทางการเข้า Trade กรณีไม่ได้รับ OTP

เพราะลูกค้าไม่ได้อัพเดทข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นปัจจุบัน

www.settrade.com

1.Username

2.Password

3.Token หรือ Qr Code

UTRADE Newsletter